Öğr. Gör. TUĞBA ÖZEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. TUĞBA ÖZEL

T: (0282) 250 3623

M tugbaozel@nku.edu.tr

W tugbaozel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSİTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik: İstanbul İli Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenlere Yönelik Bir Alan Çalışması (2009)
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez: Bilgi Ekonomisi ve Türkiye´deki Gelişimi (2002)
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yönetim ve Strateji
Stratejik Yönetim
Yönetim Psikolojisi
Örgütsel Davranış
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZEL T. ., KARAGÖZ B. ., ‘Öğrencilerin Üniversite Tercihlerinde Rol Oynayan Ana Unsurlar: İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Örneği’, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2009.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZEL T. ., KARAGÖZ B. ., - ‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Hayatına Dair Algıları, Beklentileri ve Hazır Bulunuşlukları: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Örneği’, 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS’09, Küresel Gelişmeler Işığında Mesleki ve Teknik Eğitimde Fırsatlar ve Gelecek (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
2. ÖZEL T. ., KARAGÖZ B. ., Yükseköğretimde Okuyan Kız Öğrencilerin İş Hayatına Dair Algılarını, Beklentilerini ve Hazır Bulunuşluklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma’, Sakarya Üniversitesi Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi (05.03.2009-07.03.2009).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. “Aras Akademi Eğitimleri”, Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje, Eğitmen, 03.01.2011-31.03.2011.
2. “İşgücü Yetiştirme” , SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Eğitmen, 01.06.2010-30.06.2010.
3. “Meslek Edindirme”, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Eğitmen, 01.01.2008-31.03.2008.
Üyelikler
Türkiye Beyaz Ay Derneği, Üye, 2016-.
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği , Üye, 2008-.
Aldığı Sertifikalar
“FİTOTERAPİ SERTİFİKASI”, Yer:T.C. Kalkınma Bakanlığı, İSTKA ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM), 01.07.2015-31.07.2015.
“BİLİŞİM AKADEMİSİ SERTİFİKASI”, Yer:MÜSİAD, İSTKA, Bilişim Teknolojileri Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 01.10.2014-31.12.2014.
“MIDDLE MANAGEMENT CERTIFICATE”, Yer:KOSGEB, 01.09.2005-28.02.2006.